Για τη σύναψη σύμβασης σύνδεσης απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου που πρόκειται να συνδεθεί. Στην υπεύθυνη δήλωση, καθένας που έχει δικαίωμα επί του ακινήτου (κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) δηλώνει το είδος και την έκταση του δικαιώματος που κατέχει. Με την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης.

Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr

Ενδέχεται να ζητηθεί ρητά η μέγιστη και η ελάχιστη κατανάλωση φ.α. (σε nm3/h) καθώς και η πίεση λειτουργίας των συσκευών φυσικού αερίου.

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να επικοινωνήσετε με τον μηχανικό που θα αναλάβει την μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης πριν υποβάλλετε την αίτηση.

Ναι, η Σύμβαση Σύνδεσης μπορεί να υπογραφεί από τον ενοικιαστή του ακινήτου ή τρίτο πρόσωπο, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον ιδιοκτήτη.

Ναι, αρκεί στην αίτηση να αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.  Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να υπάρχει συμφωνία με τον ιδιοκτήτη πριν την υποβολή της αίτησης.  

  • Στην αρχική σελίδα μπορείτε να δείτε αν είστε εντός δικτύου εύκολα πατώντας την πλήρη διεύθυνση του ακινήτου.
  • Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλεται εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΔΑ και θα επικοινωνήσουμε μαζί μας.
  • Αν το ακίνητο βρίσκεται εντός του δικτύου μπορείτε να προχωρήσετε σε υποβολή αίτησης σύνδεσης.

Συμπληρώνεται η διεύθυνση που ισχύει σήμερα και στο πεδίο ”Παρατηρήσεις” γίνεται  αναφορά στα αρχικά στοιχεία. Αν υπάρχει βεβαίωση για την σημερινή αρίθμηση της οδού συνίσταται να προσκομιστεί μαζί με την αίτηση.

 Στο πεδίο της αίτησης με τίτλο ”Παρατηρήσεις” μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει τις όποιες άδειες απαιτούνται. Επίσης, ο μηχανικός που θα εκπονήσει την μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για τη σύνδεση, θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς.

Συνίσταται να απευθυνθείτε στον μηχανικό που θα αναθέσετε τη μελέτη ή τις εργασίες  για να σας ενημερώσει.

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης, γίνεται κατόπιν θεώρησης της μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης και αυτοψίας που πραγματοποιείται σε αυτή από τεχνικό προσωπικό της ΔΕΔΑ.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η σύναψη σύμβασης με προμηθευτή φυσικού αερίου.

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε φύλλα καύσης στην ΔΕΔΑ, προκειμένου να εκδοθεί από την ΔΕΔΑ η άδεια χρήσης της εγκατάστασης.

Το φύλλο καύσης εκδίδεται από εξειδικευμένο μηχανικό ή τεχνικό καυστήρων.