Αρχική » Οικιακοί Πελάτες

Οικιακοί Πελάτες

Βήμα 1ο

Κατεβάστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο.

Βήμα 2ο

Βρείτε το αρχείο από τον υπολογιστή σας, ανεβάστε το και πατήστε αποστολή.

Βήμα 1ο

Κατεβάστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο.

Βήμα 2ο

Βρείτε το αρχείο από τον υπολογιστή σας, ανεβάστε το και πατήστε αποστολή.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία ακινήτου.

Ακίνητο αυτοτελούς
οριζόντιας ιδιοκτησίας

 

Αυτοτελή διαμέρισμα
σε πολυκατοικία 
με κεντρική Θέρμανση.

Αυτοτελή διαμέρισμα
σε πολυκατοικία
χωρίς κεντρική θέρμανση.

Τέλη Σύνδεσης -Αυτόνομη Θέρμανση

814
88 €
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ

Τέλη Σύνδεσης - Κεντρική Θέρμανση

1,330
76 €
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ

Τέλη Σύνδεσης - Riser

57 € /μέτρο
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ

Τιμολόγιο Διανομής 2020 - Οικιακοί Πελάτες

Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kW/έτος) Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh)
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ1,23922086880,0135500573
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ0,79750190380,0116597284
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΘΡΑΚΗ0,55081872970,0119346816

Σημείωση:

Η ΔΕΔΑ παρέχει 100% έκπτωση επί των τελών σύνδεσης για οικιακούς καταναλωτές (οικιακή και αυτόνομη θέρμανση) και εμπορικές επιχειρήσεις ή επαγγελματίες (εκτός βιομηχανιών). Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται αν ο Αντισυμβαλλόμενος κατασκευάσει την Εσωτερική Εγκατάσταση και  μεριμνήσει για την έναρξη τροφοδοσίας του ακινήτου εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύνδεσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, ο Διαχειριστής  χρεώνει το 100% των Τελών Σύνδεσης. Αν απαιτηθεί η κατασκευή αναβατικής στήλης (riser) το κόστος είναι 57 ευρώ/μέτρο. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινίσεις.

ΔΕΔΑ_icons-1

Οικιακοί Πελάτες

Οικιακοί
Πελάτες

ΔΕΔΑ_icons-2

Εμπορικοί Πελάτες

ΔΕΔΑ_icons-3

Δημόσιοι Οργανισμοί

ΔΕΔΑ_icons-4

Βιομηχανικοί Πελάτες