Αρχική » Βιομηχανικοί Πελάτες

Βιομηχανικοί Πελάτες

Βήμα 1ο

Κατεβάστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο.

Βήμα 2ο

Βρείτε το αρχείο από τον υπολογιστή σας, ανεβάστε το και πατήστε αποστολή.

Βήμα 1ο

Κατεβάστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο.

Βήμα 2ο

Βρείτε το αρχείο από τον υπολογιστή σας, ανεβάστε το και πατήστε αποστολή.

Προσωπική εταιρεία (ΟΕ & ΕΕ)

IKE

ΕΠΕ

Aνώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)

Ατομική Επιχείρηση

Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά για τα οποία θα ενημερωθείτε κατόπιν της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Τέλη Σύνδεσης

1,707€
  • Η χρέωση των τελών σύνδεσης είναι εφάπαξ.
  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ

Τιμολόγιο Διανομής 2020 - Βιομηχανικοί Πελάτες

Συντελεστής Δυναμικότητας (€/kW/έτος) Συντελεστής Ενέργειας (€/kWh)
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ1,25063744000,0114327748
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ0,83544768960,0075869967
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΘΡΑΚΗ0,60198774730,0073998899
ΚΟΡΙΝΘΟΣ5,83550676870,0011852135
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)7,24571480550,0005715114
ΔΕΔΑ_icons-1

Οικιακοί Πελάτες

Οικιακοί
Πελάτες

ΔΕΔΑ_icons-2

Εμπορικοί Πελάτες

ΔΕΔΑ_icons-3

Δημόσιοι Οργανισμοί

ΔΕΔΑ_icons-4

Βιομηχανικοί Πελάτες